Điều khoản và quy định sử dụng dịch vụ

CLONE.COM.VN là nơi cung cấp (bán) tài khoản mạng xã hội Facebook.com, Youtube.com, Tiktok.com ... với số lượng lớn cho khách hàng có nhu cầu

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập dịch vụ của CLONE.COM.VN, bạn đồng ý với các Thỏa thuận này:

I. Mục đích, nội dung – Điều khoản sử dụng

1. Mục đích, nội dung dịch vụ

CLONE.COM.VN là nơi cung cấp (bán) tài khoản mạng xã hội Facebook.com, Youtube.com, Tiktok.com ... với số lượng lớn cho khách hàng có nhu cầu

2. Điều khoản sử dụng

- Tài khoản MXH khi được mua-bán thành công sẽ thuộc quyển sở hữu của bạn, bạn phải chịu trách nhiệm với tài khoản đó nếu sử dụng sai mục đích, vi phạm luật pháp Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Để truy cập và sử dụng Dịch vụ của CLONE.COM.VN, Thành viên phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà CLONE.COM.VN liên kết, tích hợp, bao gồm.

- Khi truy cập, sử dụng CLONE.COM.VN bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi, thiết bị kết nối Internet) hoặc sử dụng ứng dụng CLONE.COM.VN thì Thành viên cũng phải tuân theo Quy chế này.

- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Thành viên, CLONE.COM.VN không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ CLONE.COM.VN có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Thành viên. CLONE.COM.VN sẽ công bố rõ trên Website về những thay đổi, bổ sung đó.

3. Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 16 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi sẽ cấp một tài khoản (Account) sử dụng để khách hàng có thể mua sắm trên website CLONE.COM.VN trong khuôn khổ Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề ra.

Quý khách hàng sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Hơn nữa, quý khách hàng phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy tài khoản của khách mà không cần báo trước.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

4. Ý kiến của khách hàng

Tất cả nội dung trang web và ý kiến phê bình của quý khách đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của quý khách ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Chấp nhận đơn hàng và giá cả

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì liên quan đến lỗi kỹ thuật, hệ thống một cách khách quan vào bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã thanh toán.

II. Các hành vi bị nghiêm cấm

Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin tài khoản MXH được cung cấp (bán) bởi CLONE.COM.VN nhằm mục đích:

- Chống lại Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào.

- Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm

- Lừa đảo, chiểm đoạt tài sản.

Nếu sử dụng tài khoản mua tại CLONE.COM.VN để vi phạm luật pháp Việt Nam, bạn phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.